برچسب: میکس

کمپرسور

کمپرسور چیست؟

کمپرسور چیست؟ گذری کوتاه بر داینامیک رنج یکی از کارهای مهمی که در میکس یک آهنگ انجام می‌دهیم، کنترل داینامیک ...