کمپرسور چیست؟

کمپرسور چیست؟ گذری کوتاه بر داینامیک رنج یکی از کارهای مهمی که در میکس یک آهنگ انجام می‌دهیم، کنترل داینامیک رنج (Dynamic Range) است. داینامیک رنج به تفاوت صدا در بلندترین و کوتاه‌ترین نقطه‌ی صدا می‌گویند. مشخصا هنگام...

آشنایی با دستگاه چهارگاه

آشنایی با دستگاه چهارگاه دستگاه چهارگاه یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی است. این دستگاه از نظر علم موسیقی یکی از مهم‌ترین و زیباترین مقامات ایرانی است. عده‌ای از صاحب نظران دستگاه چهارگاه را به خاطر این که...

آشنایی با دستگاه ماهور 2

دستگاه ماهور آشنایی با دستگاه ماهور 2 گوشه حصار ماهور در دستگاه چهار گاه گوشه ای به نام حصار وجود دارد. این گوشه در دستگاه ماهور با حصار در دستگاه چهار گاه شبیه است و به علت شباهت...

آشنایی با دستگاه موسیقی نوا

آشنایی با دستگاه موسیقی نوا هر دستگاه موسیقی ایرانی، توالیی از پرده‌های مختلف موسیقی ایرانی است که انتخاب آن توالی حس و شور خاصی را به شنونده انتقال می‌‌دهد. هر دستگاه از تعداد بسیاری گوشه موسیقی تشکیل شده...

صفحه 2 از 6 1 2 3 6